Italcars Schaalmodellen, gevestigd aan Wigboldinck 17 7683 WS Den Ham, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.italcars-schaalmodellen.nl
Italcars Schaalmodellen
Wigboldinck 17
7683 WS Den Ham
0638221949

Dave Schrotenboer is de Functionaris Gegevensbescherming van Italcars Schaalmodellen.
Hij/zij is te bereiken via info@italcars-schaalmodellen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Italcars Schaalmodellen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-  Voor- en achternaam;
-  Adresgegevens;
-  Telefoonnummer (optioneel);
-  E-mailadres;
-  IP-adres;
-  Locatiegegevens;
-  Gegevens over uw activiteiten op onze website;
-  Internetbrowser en apparaat type;
-  IBAN.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@italcars-schaalmodellen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Italcars Schaalmodellen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-  Het afhandelen van uw bestelling;
-  Verzenden van onze nieuwsbrief;
-  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
-  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
-  Om goederen en diensten bij u af te leveren;
-  Italcars Schaalmodellen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
-  Italcars Schaalmodellen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Italcars Schaalmodellen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Italcars Schaalmodellen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Italcars Schaalmodellen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden.

1) Voor- en achternaam -> 7 jaar na het plaatsen van de order -> benodigd voor de uitlevering van uw bestelling en dient, ten behoeve van de Belastingdienst, 7 jaar bewaard te worden.

2) Adresgegevens -> 7 jaar na het plaatsen van de order -> benodigd voor de uitlevering van uw bestelling en dient, ten behoeve van de Belastingdienst, 7 jaar bewaard te worden.

3) Telefoonnummer (optioneel) -> 7 jaar na het plaatsen van de order -> optioneel, niet noodzakelijk voor de uitlevering van uw bestelling, -> wordt, indien deze ingevuld is, 7 jaar bewaard (wordt gelijktijdig verwijderd met het verwijderen van de ordergegevens).

4) E-mailadres -> 7 jaar na het plaatsen van de order, voor nieuwsbrief aanmeldingen geldt een bewaartermijn tot het moment van uitschrijving -> wordt gelijktijdig verwijderd met het verwijderen van de ordergegevens.

5) IP-adres -> 3 jaar na het plaatsen van de order -> benodigd voor het optimaliseren van uw website bezoek.

6) Locatiegegevens -> 3 jaar na het plaatsen van de order -> benodigd voor het optimaliseren van uw website bezoek.

7) Gegevens over uw activiteiten op onze website -> 3 jaar na het plaatsen van de order -> benodigd voor het optimaliseren van uw website bezoek.

8) Internetbrowser en apparaat type -> 3 jaar na het plaatsen van de order -> benodigd voor het optimaliseren van uw website bezoek.

9) IBAN-> 7 jaar na het plaatsen van de order -> benodigd voor de uitlevering van uw bestelling en dient, ten behoeve van de Belastingdienst, 7 jaar bewaard te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Italcars Schaalmodellen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij (indien noodzakelijk) een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Italcars Schaalmodellen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hieronder vindt u een overzicht van deze partijen:

Mijnwebwinkel:
Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Mollie:
Betalingen via Ideal of Bankcontact worden uitgevoerd door Mollie. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Mollie van groot belang. Mollie neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

MyParcel:
De adresgegevens die u invult bij uw bestelling worden gebruikt voor het kunnen afdrukken van adresstickers ten behoeve van de bezorging. Italcars-Schaalmodellen verzendt haar pakketten met behulp van MyParcel. MyParcel geeft aan technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen, in stand te houden en, indien nodig, aan te passen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, vervalsing, onrechtmatige verspreiding of toegang, dan wel enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

HostNet:
HostNet zorg ervoor dat ons websiteadres (www.deschaalmodellenshop.nl) online bereikbaar is. Om misbruik van en
ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, neemt HostNet passende beveiligingsmaatregelen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken (t.b.v. Google Analytics)
Italcars Schaalmodellen gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Italcars Schaalmodellen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Deze gegevens worden echter geanonimiseerd weergegeven in Google Analytics, waardoor wij geen cookiemelding weer hoeven te geven op onze website. Daarnaast hebben wij de volgende maatregelen genomen om u gegevens beter te beschermen en beveiligen:

-  Verwerkingsovereenkomst gesloten met Google Analytics;
-  Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
-  Gegevens delen met andere partijen is uitgeschakeld;
-  Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Italcars Schaalmodellen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

info@italcars-schaalmodellen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Italcars Schaalmodellen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via onderstaand adres: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Italcars Schaalmodellen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik dan kunt u contact met ons opnemen via info@italcars-schaalmodellen.nl.

© 2013 - 2024 Italcars Schaalmodellen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel